Obuka novih članova mobilnih timova za pružanje pomoći žrtvama traffickinga

01.03.2019.
Djelatnici Odjela za programe prevencije trgovanja ljudima i psihosocijalnu podršku Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organizirali su 27. i 28. veljače 2019. u Opatiji specijaliziranu obuku za nove članove mobilnih timova za pružanje pomoći žrtvama trgovanja ljudima.

Održani trening proveden je sukladno cilju jačanja proaktivnih postupaka suzbijanja trgovanja ljudima, mjere osnaživanja mobilnih timova Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade republike Hrvatske za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Na  specijaliziranoj obuci okupili su se članovi mobilnih timova, stručnjaci u sustavu socijalne skrbi i policijski službenici.

Sudionicima je uz predavanja i praktične vježbe predstavljena diseminacija nacrta smjernica za djelatnike na terenu priručnika Identifikacija žrtava trgovanja ljudima u zemljama tranzita u Europi izrađenog u okviru EU projekta „STEP - Integracija žrtava trgovanja ljudima proaktivnom identifikacijom i zaštitom“ koji sufinancira Fond Europske unije za azil, migracije i integraciju.