Obnova uvjerenja o osposobljenosti za 92 spasilaca

04.12.2020.
Spasilac nakon uspješnog završetka tečaja za osposobljavanje spasilaca stječe Uvjerenje o osposobljenosti za profesionalni rad u spasilačkoj postaji na otvorenim vodama ili na bazenu koje izdaje Hrvatski Crveni križ s rokom valjanosti od dvije godine.

Nakon isteka valjanosti Uvjerenja o osposobljenosti, spasilac je dužan  pristupiti tečaju za  njegovu obnovu.

Hrvatski Crveni križ svake godine u proljetnom i jesenskom ciklusu provodi tečajeve za obnovu Uvjerenja o osposobljenosti spasilaca.

S obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, odgođen je bio proljetni ciklus, ali je jesenski ciklus obnove uvjerenja uspješno proveden.
 
Uvjerenje o osposobljenosti steklo je 92 spasilaca.

Sustavnim osposobljavanjem spasilaca Hrvatski Crveni križ daje doprinos pripremi kvalitetne, uspješne i sigurnije turističke sezone 2021.