Najmlađi učili kako se pripremiti za krizne situacije

18.10.2021.
Na inicijativu Odbora mladih Hrvatskog Crvenog križa, mladi i volonteri Hrvatskog Crvenog križa su povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa proveli mnoge aktivnosti i radionice na temu pripreme za izvanredne situacije s djecom u vrtićima kako bi od malih nogu bili što sigurniji!

Provedene radionice izabrane su s edukativne platforme Hrvatskog Crvenog križa Sigurnija djeca, koja nudi metodički i sadržajno standardizirane različite edukativne materijale, aktivnosti, alate i pozadinske informacije o pripremi za izvanredne situacije, uključujući i temu prve pomoći, psihosocijalne podrške i općenite sigurnosti u školama i vrtićima.

Na radionicama su djeca vježbala kako pripremiti set za izvanredne situacije, koji je siguran postupak u slučaju potresa, kako se nositi sa stresom tijekom izvanredne situacije te su stekli vještine pružanja prve pomoći. Radionicama je ukupno obuhvaćeno više od 450 djece.
Velike nesreće i katastrofe najčešće nastupaju neočekivano i mogu se dogoditi bilo kada i bilo gdje. Kada se katastrofa dogodi, djeca su među najosjetljivijim i najranjivijim društvenim skupinama. Podizanjem svijesti i širenjem znanja o tome što možemo očekivati i kako se što bolje pripremiti iznimno je važan korak u izgradnji društva otpornijeg na krizne situacije.

Mladi i volonteri Hrvatskog Crvenog križ kontinuirano promiču sigurnosti i pripremljenosti djece i mladih na krizne situacije provedbom edukativnih radionica u osnovnim školama i vrtićima.