Nabava građevinsko-obrtničkih radova za HCK Nacionalni logistički centar

04.06.2019.
Hrvatski Crveni križ pokrenuo je postupak nabave građevinsko-obrtničkih radova na adaptaciji 1. i 2. kata i ugradnji vanjskog dizala u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa, Savska cesta 89d, Sesvete-Jelkovec.

Sve detalje postupka nabave možete pronaći ovdje.