Na potresom pogođenom području i dalje se provode brojne aktivnosti

31.05.2021.
Ekipe Hrvatskog Crvenog križa i dalje su svakodnevno prisutne na potresom pogođenom području. Stanovništvu s područja Sisačko-moslavačke županije redovito se dijeli humanitarnu pomoć, pruža se psihosocijalna podrška, a posebno educirani timovi provode aktivnosti čišćenja bunara.

Hrvatski Crveni križ stanovništvu stradalom u potresu dosad je, među ostalim, podijelio 1056 tona hrane, 605.764 litara vode, više od 793.000 toplih obroka, 229.962 kilograma higijene, 3469 grijalica,  111 tona odjeće, 123 agregata te 9157 paketa dječje hrane i opreme.
Uz redovitu podjelu humanitarne pomoći koja se i dalje distribuira na točno određenim lokacijama te uz pomoć mobilnih timova na terenu, Hrvatski Crveni križ za stradalo stanovništvo redovito osigurava i psihosocijalnu podršku.

Takav oblik pomoći u ovoj je fazi iznimno važan jer su ljudi uplašeni i zabrinuti za budućnost. Dosad je psihosocijalna podrška pružena 13.193 puta. Psihosocijalna podrška osigurana je za korisnike evakuacijskih centara, ali mobilni timovi svakodnevno obilaze i ljude koji žive u svojima domovima na područjima gradova i sela.

Ekipe Hrvatskog Crvenog križa provode i asanaciju bunara na području Sisačko-moslavačke županije. Riječ je o iznimno važnoj aktivnosti jer brojni ljudi ovise o čistim bunarima.
 
Dosad učinjeno na potresom pogođenom području

Odmah nakon potresa, pune ruke posla imala je i Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa koja je razdvojenim članovima obitelji pomogla u spajanju i ostvarivanju kontakta, ali su vodili i evidenciju osoba koje su napustile svoje domove te smještaj potražile u drugim hrvatskim mjestima.

Hrvatski Crveni križ isplatio je i novčanu pomoć za 31.835 kućanstava s potresom pogođenog područja Sisačko – moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Samcima je uplaćeno 900 kuna, a višečlanom kućanstvu 1.900 kuna. Od ukupnog broja odobrenih zahtjeva, višečlanih kućanstava je 21.796, a samačkih 10.039.

Svi oni koji trebaju bilo kakve informacije vezane uz novčanu pomoć, psihosocijalnu podršku ili bilo koje druge aktivnosti koje Hrvatski Crveni križ provodi na potresom pogođenom području, mogu nazvati besplatni telefon 0800 1188.