"Kutić humanosti" nastavlja se i u ovoj godini

11.01.2023.
Hrvatski Crveni križ i u ovoj godini nastavlja provoditi projekt „Kutić humanosti“. Cilj je projekta koji se provodi u partnerstvu s Dječjim vrtićem Ciciban iz Bjelovara, Dječjim vrtićem Videk iz Brdovca,  Dječjim vrtićem Botinec iz Zagreba i u suradnji s društvima Crvenog križa,humanitarni odgoj djece predškolske dobi i širenje humanitarnih ideja u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece.

Želja je pripremiti najmlađe za život u multikulturalnom okruženju te ih se od najranije životne dobi potiče na aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.

Projektne aktivnosti uključuju izradu smjernica za stvaranje centra humanosti odnosno „Kutića humanosti“, postavljanje kutića humanosti u odgojnim skupinama, izradu slikovnice o volontiranju i solidarnosti, izradu edukativnog letka, provedbu seminara za odgojitelje i stručne suradnike u dječjim vrtićima te organizaciju završnog događaja projekta.

Dječji vrtići kao projektni partneri sustavno implementiraju projektne aktivnosti za stotine djece poput kreativnih radionica, dramatizacije slikovnica, prikupljanja humanitarne pomoći, edukacije prve pomoći i kreiranje motivirajućih poruka.