Kreće eko projekt „Ronimo za čisti Jadran“

21.04.2023.
Hrvatski Crveni križ uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi projekt „Ronimo za čisti Jadran“.

Jadransko more, otoci i priobalje neprocjenjiva su i ekološki osjetljiva prirodna bogatstva Republike Hrvatske koje traži odgovarajuće vrednovanje i zaštitu.

Zaštićena prirodna područja Republike Hrvatske, osobito nacionalni parkovi i parkovi prirode predstavljaju najvrjednija područja državnog teritorija, te su ujedno i atraktivna turistička odredišta.

Projekt će se provoditi na području nacionalnih parkova Brijuni i Kornati  te Parku prirode Telašćica.

Cilj projekta “Ronimo za čišti Jadran“ je kroz organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna doprinijeti uklanjanju i zbrinjavanju morskog otpada, te doprinijeti smanjenju namjerno ili slučajnog unosa otpada u morski ekosustav.

Povezivanjem i umrežavanjem ustanova Nacionalnih parkova i Parkova prirode ronilačkih centara/klubova i lokalnog stanovništva kako bi se osigurala održivost eko akcija i podigla razina odgovornosti za zaštitu okoliša.

Prva ekološka akcija prikupljanja otpada s morskog dna bit će održana 22. travanja 2023. u Nacionalnom parku Brijuni.

Hrvatski Crveni križ će ekološku akciju se provesti u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Brijuni, roniocima Ronilačkog saveza Istarske županije, volonterima i djelatnicima  Crvenog križa Pula i Crvenog križa Istarske županije.

Provedbom ekološke akcije  prikupljanje otpada s morskog dna u Nacionalnom parku Brijuni Hrvatski Crveni križ će obilježi Dan planeta Zemlje.

Hrvatski Crveni križ provedbom ekoloških akcija pridonosi  podizanju svijest javnosti o  potrebi očuvanja posebno zaštićenog i ekološki značajnog područja u moru i obalnom području, a sve u svrhu očuvanja i obnavljanja morskih i obalnih ekosustava.
 

Ovaj dokument je izrađen uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog Crvenog križa i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.