Kontinuirane online edukacije za nastavnike, odgojitelje i stručne suradnike

03.12.2020.
Izvanredne situacije koje su se dogodile unazad nekoliko mjeseci, potres u Zagrebu i pandemija novog koronavirusa koja ne jenjava istaknule su važnost edukacija koje provodi Hrvatski Crveni križ.

Suradnja Hrvatskog Crvenog križa s Agencijom za odgoj i obrazovanje u sferi educiranja odgojitelja, nastavnika i stručnih suradnika vrtića i škola je i prije navedenih događaja bila uspješna, ali danas se traži termin više za edukacije na temu izvanrednih situacija i pandemije. Prilagodivši se novonastaloj situaciji, u studenom su održane četiri online edukacije na temu „Stigmatizacija osoba nastala pojavom bolesti COVID-19“ i dvije online edukacije na temu „Priprema za izvanredne situacije“ s naglaskom na postupanje prije, tijekom i nakon potresa. Osim navedenih središnjih tema stručnih skupova, održana je i edukacija na temu „Migracija i integracija osoba pod međunarodnom zaštitom“ i prezentacija projekta Hrvatskog Crvenog križa „Sigurnije škole i vrtići“.

Edukacija na temu COVIDa-19 i stigmatizacije upozorava na pojavu stigmatizacije oboljelih od COVIDa-19, njihovih obitelji, prijatelja, osoba koje skrbe o oboljelima i raznih etničkih skupina. Naglasak je stavljen na educiranje djece i mladih te njihovih roditelja i staratelja s ciljem prevencije stigmatizacije i pravodobne reakcije ukoliko se primijeti stigmatizacija među djecom i mladima.

„Priprema za izvanredne situacije“ je uvijek aktualna tema edukacija koje provodi Hrvatski Crveni križ. Kontinuiranom edukacijom svih dobnih skupina Crveni križ nastoji osnažiti lokalne zajednice pripremajući ih za moguće nepogode i nesreće na njihovom području kako bi pojedinci i zajednice u cjelini što bolje reagirali u trenutku izvanrednog događaja i što prije se oporavili nakon izvanrednog događaja.

Pojavom pandemije COVID-19 migracije u svijetu su usporile, ali nisu prestale. Prema važećem zakonu, dijete kojem je odobrena međunarodna zaštita ostvaruje pravo na obrazovanje pod istim uvjetima kao hrvatski državljanin. Nakon upisa u vrtić ili školu dijete i zaposlenici vrtića, osnovnih i srednjih škola nalaze se pred brojnim izazovima zbog jezične barijere i socio-kulturalnih razlika. Edukacijom na temu migracija i integracije osoba pod međunarodnom zaštitom pružamo podršku odgojiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u vrtićima i školama kroz upoznavanje sa pojmovima migracija i integracija osoba pod međunarodnom zaštitom, upoznavanje sa pravima osoba pod međunarodnom zaštitom posebno s pravom na obrazovanje, s naglaskom na ulogu Hrvatskog Crvenog križa kao posrednika u komunikaciji između zaposlenika predškolske ili školske ustanove, roditelja i djece.

Na stručnim skupovima prezentiran je i projekt Hrvatskog Crvenog križa „Sigurnije škole i vrtići“. Cilj projekta je podizanje svijesti kod djece, mladih i djelatnika predškolskih i školskih ustanova o važnosti procjene i podizanja sigurnosti u vrtićima i školama te unaprjeđivanje znanja, vještina i kompetencija iz prve pomoći, pripremljenosti na izvanredne situacije i psiho-socijalne pomoći i samopomoći. Različite aktivnosti, edukativni materijali, alati i pozadinske informacije iz prethodno navedenih područja biti će dostupne na platformi od 01. siječnja 2021. godine te će se na taj način kreirati koristan internetski alat s edukativnim materijalima koje će odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici moći koristiti u radu s djecom i mladima.

Na stručnim skupovima održanim u studenom 2020. godine sudjelovalo je više od 500 odgojitelja, nastavnika i stručnih suradnika iz cijele Hrvatske. Sudionici skupova su kroz službenu evaluaciju Agencije za odgoj i obrazovanje pozitivno ocijenili prezentirane teme, što potvrđuju i komentari sudionika u tijeku same edukacije.