Izazovi osoba pod međunarodnom zaštitom kod ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

17.04.2019.
U Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa, u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom organiziran je sastanak sa stručnim djelatnicima domova zdravlja i predstavnicom Ministarstva zdravstva. Cilj sastanka bio je ukazati na izazove s kojima se osobe pod međunarodnom zaštitom susreću prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Djelatnici Hrvatskog Crvenog križa pružaju podršku  osobama pod međunarodnom zaštitom u ostvarivanju njihovih prava te su upoznati s izazovima koji se javljaju u praksi.

Na sastanku su, osim predstavnika Hrvatskog pravnog centra i Hrvatskog Crvenog križa, sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravstva, Doma zdravlja Zagreb Centar, Istok i Zapad te Centra za socijalnu skrb Novi Zagreb.

Hrvatski pravni centar prezentirao je pravni okvir sustava međunarodne zaštite i zaštite djece bez pratnje s naglaskom na pravo na zdravstvenu zaštitu te se razvila rasprava o izazovima u praksi i prijedlozima za njihovo rješavanje.

Hrvatski pravni centar će prikupljene prijedloge i zaključke sastanka objediniti i proslijediti nadležnim institucijama s ciljem da te institucije pronađu rješenje kojim će se osobama pod međunarodnom zaštitom, ali i drugim migrantima omogućiti nesmetano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.