Inkluzija i rad s djecom migrantima u predškolskom sustavu

23.10.2019.
U sklopu projekta ARCI - Aktivnosti Crvenog križa za integraciju premještenih i preseljenih osoba održana je treća u nizu edukacija za stručne djelatnike koji pružaju usluge osobama pod međunarodnom zaštitom.
 
Nakon edukacije za djelatnike društava Crvenog križa te učitelje i stručne suradnike osnovnih i srednjih škola organizirana je i provedena edukacija za odgojitelje i stručne suradnike dječjih vrtića.


 
Edukacija pod nazivom „Odgoj za humanost od malih nogu - Inkluzija i rad s djecom migrantima u predškolskom sustavu“ organizirana je u Dječjem vrtiću Milana Sachsa u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
 
Na edukaciji su sudjelovali odgojitelji i stručni suradnici (psiholozi/psihologinje, pedagozi/pedagoginje) dječjih vrtića iz cijele Hrvatske.

Cilj edukacije bio je upoznati sudionike o pravima iz sustava međunarodne zaštite, dati osvrt na dotadašnji rad s djecom migrantima u predškolskom obrazovanju, prepoznavanje i utvrđivanje prepreka i izazova u radu, ali i u administrativnim postupcima, podizanje razine kulturalne osjetljivosti te upoznavanje s primjerima dobre prakse rada s djecom migrantima i uključivanja u lokalnu zajednicu.
 
Također, jedan od ciljeva bio je i međusobno upoznavanje i povezivanje kako bi u budućnosti sudionici znali kome se obratiti i od kojih institucija zatražiti podršku u radu s djecom migrantima.Ova aktivnost provedena je u okviru projekta „Aktivnosti Crvenog križa za integraciju preseljenih i premještenih izbjeglica (ARCI)“ koji financira Fond Europske unije za azil, migraciju i integraciju (AMIF). ARCI je dvogodišnji transnacionalni projekt čiji je nositelj Međunarodna Federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a koji se provodi u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, Njemačkim Crvenim križem te Bugarskim Crvenim križem.