Identifikacija žrtava trgovanja ljudima u zemljama tranzita i odredišta u Europi

30.04.2019.
U travnju ove godine objavljene su praktične smjernice i džepni vodič za djelatnike na terenu Identifikacija žrtava trgovanja ljudima u zemljama tranzita i odredišta u Europi.

Smjernice i džepni vodič rezultat su suradnje djelatnika Hrvatskog Crvenog križa, Odjela za programe prevencije trgovanja ljudima i psihosocijalnu podršku i organizacije France terre d'asile u sklopu EU projekta STEP Integracija žrtava trgovanja ljudima proaktivnom identifikacijom i zaštitom.
Napravljeni materijali trebali bi olakšati identifikaciju potencijalnih žrtava trgovanja ljudima u populaciji migranata te unaprijediti međusektorsku suradnju u tom području.

Smjernice i džepni vodič napravljene su na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Smjernice i vodič uključuju jasne i praktične informacije i alate za podršku djelatnicima u neposrednom radu s migrantima, omogućujući im brzo reagiranje na potencijalne i stvarne slučajeve trgovanja ljudima, koje mogu identificirati tijekom svoga svakodnevnog rada.
 
U izvanrednim je situacijama iznimno važno brzo prepoznati slučajeve trgovanja ljudima i razlikovati ih od krijumčarenja migranata, ali i prepoznati ranjivost migranata na trgovanje ljudima.
 
Smjernice uključuju ažurirane i revidirane indikatore trgovanja ljudima, pristupačne djelatnicima u neposrednom kontaktu s migrantima i prikladno kategorizirane prema „migracijskom iskustvu“, „svakodnevnom životu povezanim s iskorištavanjem“, „mehanizmima kontrole“ i „vidljivim znakovima (ponašajnim i fizičkima)“.
 
Praktične smjernice i džepni vodič za djelatnike na terenu Identifikacija žrtava trgovanja ljudima u zemljama tranzita i odredišta u Europi dostupne su na sljedećim poveznicama:

Smjernice za identifikaciju žrtava trgovanja ljudima
Džepni vodič za identifikaciju žrtava trgovanja ljudima
STEP Indicators Guidelines
Step Pocket Field Guide