Obilježavanje Dana međunarodnog humanitarnog prava - 12. kolovoza