Hrvatski Crveni križ već osam mjeseci svakodnevno pomaže stradalima u potresu

26.08.2021.
Ekipe Hrvatskog Crvenog križa već su osam mjeseci svakodnevno prisutne na potresom pogođenom području. Stanovništvu s područja Sisačko-moslavačke županije redovito se dijeli humanitarna pomoć, pruža se psihosocijalna podrška, a posebno educirani timovi provode aktivnosti čišćenja bunara.

Hrvatski Crveni križ stanovništvu stradalom u potresu dosad je, među ostalim, podijelio 1144 tona hrane, 661.711 litara vode, 268.858 kilograma higijene, 3470 grijalica,  135 tona odjeće, 124 agregata te 9569 paketa dječje hrane i opreme.

Uz redovitu podjelu humanitarne pomoći koja se i dalje distribuira na točno određenim lokacijama te uz pomoć mobilnih timova na terenu, Hrvatski Crveni križ za stradalo stanovništvo redovito osigurava i psihosocijalnu podršku.

Takav oblik pomoći u ovoj je fazi iznimno važan jer su ljudi zabrinuti za budućnost, a još uvijek se nose i sa strahom od novih potresa. Dosad je psihosocijalna podrška pružena 15.123 puta. Psihosocijalna podrška osigurana je za korisnike evakuacijskih centara, ali mobilni timovi svakodnevno obilaze i ljude koji žive u svojima domovima na područjima gradova i sela.

Ekipe Hrvatskog Crvenog križa provode i asanaciju bunara na području Sisačko-moslavačke županije. Riječ je o iznimno važnoj aktivnosti jer brojni ljudi ovise o čistim bunarima. Dosad je očišćeno više od 460 bunara, a aktivnosti se nastavljaju provoditi svakodnevno.
 
Dosad učinjeno na potresom pogođenom području

Odmah nakon potresa, pune ruke posla imala je i Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa koja je razdvojenim članovima obitelji pomogla u spajanju i ostvarivanju kontakta, ali su vodili i evidenciju osoba koje su napustile svoje domove te smještaj potražile u drugim hrvatskim mjestima.

Hrvatski Crveni križ isplatio je i novčanu pomoć za 31.835 kućanstava s potresom pogođenog područja Sisačko – moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Samcima je uplaćeno 900 kuna, a višečlanom kućanstvu 1.900 kuna. Od ukupnog broja odobrenih zahtjeva, višečlanih kućanstava je 21.796, a samačkih 10.039.