Hrvatski Crveni križ sudjelovao na vježbi potrage i spašavanja zrakoplova "ASAR 2021-3"

14.11.2021.
Timovi Hrvatskog Crvenog križa sudjelovali su protekloga vikenda u vježbi potrage i spašavanja zrakoplova „ASAR 2021-3“ koja je održana u neposrednoj blizini Zračne luke Split.Vježbu je organiziralo Ravnateljstvo Civilne zaštite, a uz Crveni križ, sudjelovali su i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Oružanih snaga RH, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Međunarodne zračne luke Zagreb i Zračne luke Split.Tema vježbe bila je provjera procedura za operativno djelovanje sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće na kopnu u priobalnom dijelu teritorija Republike Hrvatske (Splitsko – dalmatinska županija) i nastavak je na komunikacijsku vježbu „ASAR 2021 – 1“ i na stožernu vježbu „ASAR 2021 - 2“.Cilj vježbe bio je uvježbavanje i provjera komunikacijskih sustava sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova, kao i koordiniranog kriznog komuniciranja svih sudionika vježbe.U vježbi je sudjelovalo 85 volontera i djelatnika Hrvatskog Crvenog križa i društva Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije s deset gradskih društava Crvenoga križa. Zadatak Crvenoga križa bio je osigurati psihosocijalnu podršku, uspostaviti Službu traženja i logističku podršku te pripremu obroka za operativne snage koje djeluju na terenu.Vježba je pokazala dobru koordiniranost svih sudionika te se još jednom pokazalo kako je priprema za eventualne krizne situacije ključna u brzom i kvalitetnom odgovoru na krize i katastrofe.