Hrvatski Crveni križ potpisnik je Povelje o klimi i okolišu za humanitarne organizacije

13.10.2021.
Danas, 13. listopada obilježava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji je prilika za podizanje svijesti o rizicima izazvanima katastrofama. Klimatske promjene, kao jedan od gorućih globalnih problema današnjice, značajno utječu na učestalost i intenzitet  ekstremnih vremenskih nepogoda (ekstremne padaline, poplave i bujice, erozije tla, aktiviranje klizišta, oluje, suše, toplinski valovi, požari), kao i na postepene klimatske promjene  (porast temperature zraka, tla i vodenih površina, podizanje razine mora, zakiseljavanje mora, širenje sušnih područja).
 
Cijeli svijet sve se češće suočava s klimatskim i ekološkim krizama koje ugrožavaju naš opstanak. One utječu na sve aspekte naših života, od fizičkog i mentalnog zdravlja do sigurne opskrbe hranom i vodom te ekonomske sigurnosti najviše pogađajući one koji su najmanje doprinijeli problemu.
 
Kako bi se što bolje pripremile za odgovor na posljedice kriza i pokušale utjecati na smanjenje njihove kompleksnosti, humanitarne organizacije dogovorile su zajedničku Povelju o klimi i okolišu kojom se obvezuju doprinijeti smanjenju negativnih posljedica kriza aktivnijim djelovanjem i poticanjem drugih na djelovanje.
 
Hrvatski Crveni križ pridružio se potpisnicima Povelje o klimi i okolišu za humanitarne organizacije koju je dosad potpisalo više od 150 humanitarnih organizacija uključujući i nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.