HCK I ZAGREBAČKA FILHARMONIJA: Zaštitimo prava djece kako bi bajke ostale bajke

16.10.2020.
Hrvatski Crveni križ (HCK) partner je najnovijeg projekta Minimini ciklusa Zagrebačke filharmonije – produkcije operne bajke „Ivica i Marica“ utemeljene na dobro poznatoj priči braće Grimm koja problematizira kršenje prava djece.
 
Crveni križ prepoznaje da su djeca jedna od najranjivijih skupina društva i u svojim programima i projektima vodi se idejom da sva djeca imaju pravo biti sigurna i zaštićena.
 
S ciljem naglašavanja važnosti zaštite prava djece i pravovremena osvještavanja djece o njihovim pravima, a vodeći se činjenicom kako je za cjelokupan razvoj djece važan i pristup kulturnom sadržaju, Hrvatski Crveni križ je podržao novu produkciju Zagrebačke filharmonije – opernu bajku „Ivica i Marica“ i njome želi omogućiti djeci uživanje u klasičnoj priči.
 
Osim što priča uvelike problematizira kršenje određenih dječjih prava, pojedini njeni dijelovi istovremeno ukazuju i na moguće rizike od trgovanja ljudima što pruža priliku za edukaciju učenika.
 
Upravo edukativno-preventivni programi koje Hrvatski Crveni križ provodi za djecu od njihove najranije dobi mogu uvelike utjecati na socio-emocionalan i spoznajni razvoje djece te je partnerstvo na ovoj predstavi samo jedan od mnogih koraka u našim nastojanjima da  se prava djece žive, a ne samo poučavaju. 
 „Svako dijete treba siguran dom, roditeljsku ljubav, poticajno i prijateljsko okruženje kako bi se nesmetano razvijalo i ispunilo svoj puni potencijal. Potrebna im je i zabava i igra posebno u ovom vremenu kada je pandemija COVID-19 u potpunosti promijenila naše živote. Hrvatski Crveni križ redovito provodi edukativno-preventivne programe za djecu i mlade. Da bi bajke ostale bajke, djecu treba na vrijeme upoznati sa slikom djetinjstva na koju imaju pravo“, kazao je izvršni predsjednik HCK Robert Markt.
 
Poznata priča braće Grimm u verziji njemačkoga opernog majstora Engebelta Humperdincka ispričana je na nov i aktualan način.
Iza novog glazbeno-scenskog komada stoji kreativni tim predvođen Martinom Tomčić kao Vješticom. Osim Tomčić, predstavu izvode Zagrebačka filharmonija, Josipa Bilić, Josipa Gvozdanić, Adela Golac Rilović, Ozren Bilušić i operni zbor Zvjezdice pod dirigentskom palicom Dawida Runtza te uz koreografiju Igora Barberića, kostimografiju Dženise Pecotić, scenografiju Branka Lepena i rekvizite lutkarice Dunje Niemčić.
 

Prepjev libreta na hrvatski jezik potpisuje Hrvoje Banaj.
 

 „Izazovno vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i primjena nužnih zaštitnih mjera za njezino suzbijanje uvelike utječu na položaj djeteta u društvu te u nekim segmentima ograničava ili  mijenja formu razvojnih prava djeteta zbog čega je misija Crvenog križa pokušati omogućiti djeci  da bajke ostanu bajke“, rekla je Marina Pinjagić Telak. 
Zbog epidemiološke situacije premijera predstave je otkazana za publiku, no izvedba će se snimiti u dvorani te naknadno emitirati na Hrvatskoj radioteleviziji.
 
"Kad instrumenti utihnu, a djeca postaju nijemi zarobljenici čelične krinoline i bivaju pretvoreni u šarene kolačiće, vještičji smijeh zaori se cijelom dvoranom i zavije u veo orkestralnu šumu. No ljudski duh i nepresušna umjetnost nikada ne mogu utihnuti, a snaga se nalazi upravo u onima koji nastavljaju voditi ovaj svijet – djeci, Ivici i Marici“, poručila je redateljica Petra Radin u povodu premijere.
 
Poruka je Hrvatskog Crvenog križa da će kroz svoje programe uvijek djeci davati posebnu pozornost, baš kao što zaslužuju.
 
Uz Hrvatski Crveni križ partner projekta je i Gradski nogometni klub Dinamo, a podršku je dala pravobraniteljica za djecu RH Helenca Pirnat Dragičević.