GTS radionica za djelatnike Hrvatskog Crvenog križa

05.02.2019.
U Edukacijskom centru HCK održana je GTS radionica na kojoj je sudjelovalo 20 djelatnika HCK.

Radionica je organizirana u sklopu EU projekta „ARCI -Aktivnosti Crvenog križa za integraciju preseljenih i premještenih izbjeglica“ i namijenjena je djelatnicima koji rade na planiranju i provedbi projekata.

GTS je kratica za nevladinu organizaciju Ground Truth Solutions s kojom je IFRC već surađivao na nekoliko projekata, a bavi se osiguravanjem metodoloških alata humanitarnom sektoru za sistematično slušanje, učenje i reagiranje na osnovu stavova određene zajednice ili bolje rečeno ciljane populacije.


Radi se organizaciji koja osmišljava novu metodologiju prikupljanja i obrađivanja povratnih informacija odnosno feedbacka od ciljanih populacija.

Polaznici radionice dobili su naputke kako konstruirati upitnike i ankete i na koji način provoditi i obrađivati dobivene podatke. Riječ je o novoj metodologiji prikupljanja podataka koju razvija IFRC i koju preuzimaju Nacionalna društva Crvenog križa.