GDCK Ivanec: Podijeljeno šest tona hrane socijalno ugroženim osobama

09.01.2019.
U sklopu projekta „Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“ u prosincu je podijeljeno više od 6 tona hrane u prehrambenim paketima za 407 korisnika FEAD-a GDCK Ivanec.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec započelo je sredinom prosinca s provedbom projekta „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ kojeg je odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a financiran je iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a na projektu sudjeluje još osam gradskih društava Crvenog križa, između kojih i GDCK Ivanec. Glavna aktivnost je podjela paketa hrane i higijenskih potrepština koja će se odvijati u dva navrata tijekom trajanja projekta.

Osiguranjem paketa hrane i higijene korisnicima projekta ublažava se siromaštvo kod socijalno najpotrebitijih skupina, te se unapređuje kvaliteta njihova života.

Tijekom prosinca ove godine realizirana je prva podjela u sklopu koje je podijeljeno 407 prehrambenih paketa za naše najsiromašnije sugrađane. Podjelom je bilo obuhvaćeno 90 korisnika s područja grada Ivanca, 97 korisnika s područja grada Lepoglave, 94 korisnika s područja općine Bednja, 51 korisnik s područja općine Donja Voća, 58 korisnika s područja općine Maruševec i 17 korisnika s područja općine Klenovnik.

Podjela higijenskih paketa za jednak broj korisnika bit će realizirana do kraja siječnja ove godine.

Vrijednost prehrambenih paketa u prvoj podjeli za područje djelovanja GDCK Ivanec iznosila je nešto više od 50.000,00 kuna- Zajedno s higijenskim paketima vrijednost prve podjele iznosit će nešto više od 70.000,00 kuna i ukupno će biti podijeljeno više od 9 tona robe (hrane i higijene).

GDCK Ivanec zahvaljuje na velikoj pomoći u organizaciji prijema robe i distribuciji DVD-u Bednja, DVD-u Klenovnik, DVD-u Višnjica, DVD-u Lepoglava, DVD-u Kamenica i DVD-u Maruševec kao i Srednjoj školi Ivanec čiji su učenici pomagali prilikom istovara prehrambenih paketa.