Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

18.10.2018.
Danas 18. listopada 2018. godine, diljem Europe obilježava se Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima. Ovaj se dan obilježava od 2007. godine preventivnim aktivnostima te podizanjem svijesti javnosti o ovom problemu.

Trgovanje ljudima identificirano je kao zločin kojim se iskorištavaju najranjiviji u društvu pri čemu im se krše brojna ljudska prava kao što su pravo na život, pravo na rad i obrazovanje, pravo na slobodu izbora,  pravo na slobodu kretanja, pravo na dostojanstvo, pravo na sigurnost, pravo na jednakost, pravo na zdravlje...

Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo velikih kretanja migranata koji su prisiljeni napustiti svoje domove zbog raznih okolnosti poput ratova, sukoba, kršenja ljudskih prava ali i loše ekonomske i gospodarske situacije zbog kojih je narušena egzistencija cijelih obitelji. Velika kretanja stanovništva iz nužde među kojima je znatan broj onih koji su prisiljeni na migriranje otvaraju prostor za pojavu trgovanja ljudima. Istraživanja ukazuju kako se migranti često iskorištavaju od strane krijumčara i kako se tokovi trgovanja ljudima podudaraju s migracijskim tokovima.

Zbog restriktivnih migracijskih politika, straha od zlostavljanja, zatvora, deportacije i općenito nedostatka informacija o pravima, žrtve trgovanja ljudima često nemaju pristup ni osnovnim humanitarnim uslugama, a niti pravnom savjetovanju i pomoći zbog čega veliki broj žrtava ostane neidentificiran i bez pristupa potrebnoj pomoći i zaštiti. Stoga, migrantima u potrebi, a posebno ranjivim skupinama migranata treba omogućiti pristup zaštiti te im dati valjane informacije o njihovim pravima.

Kada u današnjem kontekstu govorimo o migrantima često nam je u glavi slika osoba s Bliskog istoka koje kreću na put prema Europi, međutim moramo razmišljati i o hrvatskim građanima koji odlaze u potragu za sigurnošću i boljim životom gdje su pod rizikom od trgovanja ljudima. Svake godine hrvatski državljani su među identificiranim žrtvama trgovanja ljudima u nekoj od europskih zemalja.

Hrvatski Crveni križ u suradnji s lokalnim društvima Crvenog križa provodi edukaciju djece i mladih o trgovanju ljudima. Mladim osobama koje završavaju obrazovanje i ulaze na tržište rada kao i nezaposlenim osobama pružamo informacije o sigurnijim načinima pristupu tržištu rada.

Hrvatski Crveni križ aktivan je na području odgovora na trgovanje ljudima od 2002. godine i radi na prevenciji, edukaciji, izgradnji kapaciteta te direktnoj pomoći i zaštiti žrtava trgovanja ljudima.

U skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa Crvenog polumjeseca te svojim mandatom humanitarne organizacije, Hrvatski Crveni križ uključen je u niz aktivnosti prevencije, identifikacije te podrške i zaštite žrtva:

1. pruža podršku odraslim žrtvama trgovanja ljudima;
2. radi u lokalnoj zajednici na podizanju svijesti građana o rizicima trgovanja ljudima i mjerama zaštite te provodi edukativne aktivnosti za različite ciljane skupine (djeca i mlade po školama i vrtićima, , starije osobe, ranjive osobe u društvu);
3. aktivno zagovara za prava žrtava i poboljšanje sustava identifikacije, pomoći i zaštite;
4. Jedan smo od koordinatora Europske mreže društava Crvenog križa «European Red Cross Action for Trafficked persons Network».