Edukacije u okviru projekta „Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“

20.07.2021.
U razdoblju od 9. lipnja do 12. srpnja 2021. u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, nositelja projekta „Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, i  6 društava Crvenog križa koji su partneri u projektu: Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić i Gradskih društava Crvenog križa Glina, Sisak, Županja, Knin i Karlovac, održan je prvi ciklus edukacija za starije osobe i dobrobiti volontiranja u starijoj dobi na šest lokacija provedbe projekta.

Svrha edukacija je informirati i educirati osobe starije životne dobi o socijalnim i psihosocijalnim obilježjima starenja, osvijestiti ih o dobrobitima volontiranja u starijoj dobi te ih potaknuti da postanu volonteri koji će pružati vršnjačku podršku starijim korisnicima kojima je potrebna pomoć te se po potrebi uključiti i u mnoge druge aktivnosti Crvenog križa.

Teme koje su obrađene i prezentirane tijekom edukacija baziraju se na sadržaju priručnika „Volontiranje kao odgovor na izazove starenja; priručnik za stručnjake i volontere koji rade sa starijima i sve koji žele znati više o starijima i starosti“ prof. dr. sc. Silvije Rusac, koji je nastao za potrebe provedbe projektnih aktivnosti i informiranje stručnjaka koji će raditi u projektu te sve zainteresirane za teme iz područja gerontologije, volontiranja u starijoj dobi i komunikacije s osobama starije životne dobi.

Edukacije su organizirali i vodili članovi projektnog tima iz partnerskih društava Crvenog križa i  Hrvatskog Crvenog križa. Sadržaj edukacija za starije osobe je obuhvaćao sljedeće teme: socijalna i psihosocijalna obilježja u starijoj dobi, demencije i Alzheimerova bolest, depresiju i nasilje nad starijim osobama. Edukacije o dobrobitima volontiranja sudionicima su približile što je volontiranje, zakonski okvir o volonterstvu, motivaciju za volontiranje u starijoj dobi i dobrobiti koje iz toga proizlaze, programe vršnjačke podrške i postojeće volonterske programe u sklopu društava Crvenog križa.

Uz navedene teme, prisutni su dobili zadatak osmisliti i razraditi jednu volontersku aktivnost, njenu svrhu, mjesto provedbe, ciljane korisnike i period trajanja te su podijeljeni u grupe jedni drugima prezentirali osmišljene volonterske aktivnosti. Također, sudionicima je podijeljen upitnik o iskazu interesa za volontiranje kako bi partnerska društva Crvenog križa stekla uvid i dobila informacije o području interesa, vještinama i raspoloživosti za volontiranje potencijalnih starijih volontera koji će se uključiti u projekt.

Sudionici edukacija su bili osobe starije od 65 godina, stručnjaci koji su prošli edukaciju za rad sa starijima i ostali zainteresirani. Do sada je održano ukupno 13 edukacija za starije osobe i dobrobiti volontiranja u starijoj dobi. Edukacije su bile interaktivnog tipa i većina sudionika je iskazala zadovoljstvo odabirom tema, a osobito prilikom da se međusobno druže nakon dugo vremena, te su aktivnim sudjelovanjem i svojom perspektivom o starenju i izazovima koji se u tom razdoblju pojavljuju doprinijeli zanimljivoj raspravi i razmjeni međusobnih iskustava.

Projekt „Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“ financiran je od Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“. Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ, a provodi ga u suradnji s partnerima ODCK Vojnić, GDCK Karlovac, GDCK Sisak, GDCK Glina, GDCK Knin, GDCK Županja, Vukovarsko-srijemska i Karlovačka županija.

Projekt se provodi od kolovoza 2020. do srpnja 2022., s ciljem smanjenja ovisnosti i povećanja socijalne uključenosti osoba starijih od 65 godina i omogućavanja boljeg usklađivanja obiteljskih obveza članova obitelji koji skrbe o starijem ovisnom članu. 
Ukupna vrijednost projekta je 1.500,000.000 kn.