Edukacija u okviru projekta “Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“

30.04.2021.
U organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, od 20. do 23. travnja 2021. godine, održana je edukacija za stručnjake koji će provoditi aktivnosti u okviru projekta “Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“. Sudionici su edukaciju pratili online i uživo u Edukacijskom centru HCK. Edukaciju je vodila prof. dr. sc. Silvija Rusac s Pravnog fakulteta u Zagrebu, autorica projektnog priručnika „Volontiranje kao odgovor na izazove starenja“ namijenjenog stručnjacima i volonterima koji rade s osobama starije životne dobi. Svrha edukacije bila je osposobiti stručnjake za provedbu aktivnosti edukacija o starenju i volontiranju u starijoj dobi namijenjenih starijim osobama, volonterima starije životne dobi i članovima obitelji starijih korisnika koji će sudjelovati u projektu.Na edukaciji su sudjelovali stručnjaci iz gradskih društava Crvenog križa Glina, Karlovac, Knin, Sisak i Županja, Općinskog društva Crvenog križa Vojnić te Karlovačke županije i Vukovarsko-srijemske županije. Tijekom edukacije obrađene su sljedeće teme: socijalna i psihofizička obilježja starosti, izazovi i bolesti koje se javljaju u starijoj dobi poput depresije, demencije i Alzheimerove bolesti, nasilje nad starijim osobama, volontiranje u starijoj životnoj dobi, vršnjačka podrška i komunikacija sa starijim osobama. Stručnjaci koji su prošli edukaciju osposobljeni su za rad sa starijim osobama i volonterima starijima od 65 godina, za koje će u sljedećoj fazi projekta održati edukacije s ciljem podizanja njihove svijesti o starenju te izazovima i blagodatima koje to životno razdoblje nosi. Svrha tih edukacija je osnaživanje, motiviranje i veće uključivanje osoba starije životne dobi u zajednicu kroz volonterske aktivnosti i programe Crvenog križa te pružanje vršnjačke potpore drugim starijim osobama, kao i pomoći i podrške njihovim članovima obitelji.Dio edukacije o temi volontiranja, njegovoj definiciji, zakonskom okviru, dobrobitima i načinu na koji se volontiranje provodi prema smjernicama Hrvatskog Crvenog križa održala je Ivana Zadražil Volberger, voditeljica Službe za rad s mladima, volonterima i Škola HCK.
Edukacija je bila interaktivna i većina sudionika izrazila je zadovoljstvo s odabirom tema i novim znanjima koja su stekli. Po završetku edukacije svi su sudionici dobili potvrde Hrvatskog Crvenog križa o osposobljenosti za rad u projektu s osobama starije životne dobi.O projektu:
Projekt Hrvatskog Crvenog križa „Stariji za starije - umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“ sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo u kolovozu 2020. i trajat će do srpnja 2022. godine. Partneri u projektu su GDCK Karlovac, ODCK Vojnić, GDCK Glina, GDCK Sisak, GDCK Županja, GDCK Knin, Karlovačka županija i Vukovarsko-srijemska županija.
Cilj je projekta povećati socijalnu uključenost i potaknuti aktivniji život starijih osoba iznad 65 godina razvijanjem socijalnih usluga u zajednici te uspostaviti ravnotežu između privatnih i poslovnih obveza članova obitelji koji skrbe o starijim članovima. Osnivanjem 6 volonterskih klubova u 6 partnerskih društava Crvenog križa i regrutacijom volontera osigurat će se provedba volonterskih aktivnosti u kojima će sudjelovati volonteri starije životne dobi i njihovi korisnici, također osobe starije životne dobi. Aktiviranje većeg broja starijih volontera kao pružatelja socijalnih usluga doprinijet će razvoju novih uključivih i održivih usluga na području 25 gradova i općina koje pokrivaju partneri na projektu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.500.000,00 kuna.