Edukacija "Odgoj za humanost od malih nogu'' održana u DV Ivančice Ivanec

07.06.2019.
Dječji vrtić Ivančice Ivanec i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizirali su edukaciju s ciljem stručnog usavršavanja odgojitelja za provođenje programa „Odgoj za humanost od malih nogu“.

Edukaciji je prisustvovalo 40 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja dječjih vrtića s područja Varaždinske, Međimurske i drugih županija. S područja djelovanja GDCK Ivanec, prisustvovala su 23 odgojitelja iz DV Ivančice Ivanec, DV Latica Klenovnik, DV Lepoglava, DV Runolist Žarovnica, DV Bambi Ivanec, DV Čarolija Bikovec (Maruševec).

Stručni skup pozdravila je ravnateljica DV Ivančice Ivanec, Milena Golubić, a svoje riječi dobrodošlice u Ivanec, mnogobrojnim odgojiteljima i drugim prisutnima uputila je Marina Držaić, pročelnica Grada Ivanca za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu.
Nositelji edukacije su Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatski Crveni križ.

Andreja Silić, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje održala je uvodni dio seminara, a edukaciju je vodila Ivana Zadražil Vorberger, voditeljica Odjela za rad s mladima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa.Na početku edukacije, ravnateljica GDCK Ivanec upoznala je sve prisutne s organizacijom Hrvatskog Crvenog križa, javnim ovlaštenjima i djelatnostima, naglasivši obzirom na temu skupa, programe i aktivnosti provođenja humanističkog odgoja djece i mladih, razvoj socijalnih vještina, organizaciju raznih oblika solidarnosti međusobnog pomaganja građana, a koje GDCK Ivanec provodi sukladno statutarnim odredbama.

Hrvatski Crveni križ nositelj je humanitarnog odgoja učenika u školama, a 2017. izdao je priručnik „Odgoj za humanost od malih nogu“ u namjeri da humanitarni odgoj, koji se provodi u okviru kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja u školama, prilagodi za predškolsko obrazovanje, te se od tada provode edukacije volontera i stručnjaka koji rade s predškolcima u cilju implementacije programa u odgojno-obrazovne institucije za djecu rane i predškolske dobi.

Program Odgoj za humanost od malih nogu omogućava djeci rane i predškolske dobi stjecanje odgoja za humaniji, zdraviji i sigurniji život. Program se sastoji od 4 dijela: Humane vrednote, Prevencija trgovanja ljudima, zaštita zdravlja i priprema za izvanredne situacije.
Uz uvodna predavanja i osnove teorijske odrednice na određenu temu, Ivana Zadražil Vorberger pripremila je i vodila rad u grupama na zadane teme.

Novina ove edukacije, za razliku od do sada održanih edukacija, bila je upoznavanje sudionika s osnovnim teoretskim znanjima o volontiranju (Zakon o volontiranju, Pravilnik o volontiranju Hrvatskog Crvenog križa).

Uz teme iz područja humanosti, zdravlja i volontiranja obrađena je i sudionicima vrlo interesantna tema: Priprema za izvanredne situacije, jer sam priručnik obuhvaća radionice i vježbe kojima se odgajatelji mogu poslužiti kako bi podučili djecu za što sigurnije postupanje tijekom izvanrednih situacija, a pogotovo potresa.

Primjer dobre prakse, odnosno implementaciju raznih aktivnosti, bilo spontanih ili organiziranih u obliku programa ili projekata prikazala je odgojiteljica DV Ivančice Ivanec, Marina Lančić, na kraju same edukacije.

DV Ivančice Ivanec ove godine obilježava 60. obljetnicu svojeg rada i djelovanja, a održana edukacija, jedna je od mnogobrojnih aktivnosti planiranih u povodu ove važne obljetnice.