Crveni križ i dalje svakodnevno pomaže stanovništvu stradalom u potresu

07.07.2021.
Ekipe Hrvatskog Crvenog križa i dalje su svakodnevno prisutne na potresom pogođenom području. Stanovništvu s područja Sisačko-moslavačke županije redovito se dijeli humanitarnu pomoć, pruža se psihosocijalna podrška, a posebno educirani timovi provode aktivnosti čišćenja bunara.

Hrvatski Crveni križ stanovništvu stradalom u potresu dosad je, među ostalim, podijelio 1098 tona hrane, 624.317 litara vode, više od 895.000 toplih obroka, 248.108 kilograma higijene, 3470 grijalica,  123 tone odjeće, 123 agregata te 9303 paketa dječje hrane i opreme.
Uz redovitu podjelu humanitarne pomoći koja se i dalje distribuira na točno određenim lokacijama te uz pomoć mobilnih timova na terenu, Hrvatski Crveni križ za stradalo stanovništvo redovito osigurava i psihosocijalnu podršku.

Takav oblik pomoći u ovoj je fazi iznimno važan jer su ljudi zabrinuti za budućnost, a još uvijek se nose i sa strahom od novih potresa. Dosad je psihosocijalna podrška pružena 13.910 puta. Psihosocijalna podrška osigurana je za korisnike evakuacijskih centara, ali mobilni timovi svakodnevno obilaze i ljude koji žive u svojima domovima na područjima gradova i sela.

Ekipe Hrvatskog Crvenog križa provode i asanaciju bunara na području Sisačko-moslavačke županije. Riječ je o iznimno važnoj aktivnosti jer brojni ljudi ovise o čistim bunarima. Dosad je očišćeno više od 300 bunara, a aktivnosti se nastavljaju provoditi svakodnevno.
 
Dosad učinjeno na potresom pogođenom području

Odmah nakon potresa, pune ruke posla imala je i Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa koja je razdvojenim članovima obitelji pomogla u spajanju i ostvarivanju kontakta, ali su vodili i evidenciju osoba koje su napustile svoje domove te smještaj potražile u drugim hrvatskim mjestima.

Hrvatski Crveni križ isplatio je i novčanu pomoć za 31.835 kućanstava s potresom pogođenog područja Sisačko – moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Samcima je uplaćeno 900 kuna, a višečlanom kućanstvu 1.900 kuna. Od ukupnog broja odobrenih zahtjeva, višečlanih kućanstava je 21.796, a samačkih 10.039.