Bolnica Bezbolnica: Edukacija volontera za rad s djecom na bolničkom liječenju

07.11.2017.
Hrvatski Crveni križ organizirao je edukaciju za 27 novih volonterki koje žele sudjelovati u projektu Bolnica Bezbolnica. Riječ je o dugogodišnjem HCK projektu koji je namijenjen djeci  na bolničkom liječenju s ciljem pružanja edukativnog i kulturno-zabavnog sadržaja, oplemenjivanja i humanizacije bolničkog prostora.

Edukacije za volontere su nužne jer svaki od njih mora biti pripremljen za rad s djecom. Na posljednjoj edukaciji sudjelovali su volonteri GDCK Zagreb te studenti koji će volontirati u okviru kolegija „Odgoj za dobrotu“ Učiteljskog fakulteta iz Zagreba. Edukaciju je održala socijalna pedagoginja Ivana Gregurinčić, zaposlenica KBC-a Rebro s dugogodišnjim iskustvom na području rada s hospitaliziranom djecom.

Na edukaciji su volonteri naučili su na koji način pristupiti djeci i raditi s djecom na dječjim bolničkim odjelima kako bi umanjili negativne posljedice hospitalizacije. Učili su specifične igre za djecu u bolnici, s kojim se psihosocijalnim problemima ta djeca i njihovi roditelji susreću te o iskustvima koja djeca imaju tijekom boravka u bolnici.