Otvorena molba

Hrvatski Crveni križ u svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštivanje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

Pružamo vam prijateljsko radno okruženje, puno potpore, gdje su osobne vrijednosti ključne kako bismo donijeli promjenu. Dobrodošle su vaše ideje koje će vama i nama pomoći ostvariti zajedničke ciljeve.

Postanite dio naše vizije, u kojoj se raznolikost smatra vrijednošću, u kojoj ostvarenju osnovnih ciljeva (ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama; doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana) pristupamo poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.
HCK Otvorena prijava

HCK Otvorena prijava

Suglasnost

1. Slanjem životopisa, otvorene molbe ili prijavom na objavljeni oglas za posao, dobrovoljno dajete osobne podatke Hrvatskom Crvenom križu te isti kao voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke isključivo u svrhu zapošljavanja. Primljeni podaci u svrhu zaposlenja čuvaju se godinu dana, a na Vaš zahtjev mogu biti obrisani i prije isteka navedenog roka. Hrvatski Crveni križ ne iznosi Vaše osobne podatke u inozemstvo niti ih dostavlja trećim osobama.

Za ostvarenje Vaših prava, kao što su pravo na pristup, ispravak, ograničenje obrade, brisanje, prenosivost ili prigovor, potrebno je uputiti zahtjev elektroničkim putem na e-mail adresu sluzbenik-za-zop@hck.hr. Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da ste se javili na objavljeni oglas za posao, a niste odabrani, Vaše ćemo podatke brisati po dovršetku selekcijskog postupka, osim ako ste izričito pristali da ih čuvamo duže, za potrebe budućeg zapošljavanja. *This question is required.