Predstavnici Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u posjetu HCK