Priprema i odgovor na krize

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.


Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama. Organizacijom projekata i programa usmjerenih lokalnoj zajednici nastojimo podići razinu pripremljenosti te ojačati otpornost stanovništva na krizne događaje.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Okvir djelovanja operativnih snaga temelji se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015), Pravilniku o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama te ostalim relevantnim propisima. 
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize - od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa također djeluju i u međunarodnim humanitarnim misijama kao potpora nacionalnim društvima u potrebi.

 

Vezane vijesti

Susret članova HCK Nacionalnog interventnog  tima
11.12.2017.
Svi sudionici susreta obišli su Nacionalni logistički centar, a podijeljene su im i torbe koje čine standardni dio osobne opreme članova interventnog tima
Održan trening na temu zaštite djece u kriznim situacijama
05.12.2017.
Hrvatski Crveni križ proveo je obuku djelatnika i volontera u Donjoj Stubici kako bi osnažio svoje kapacitete za kvalitetniju reakciju u kriznim situacijama
REcheck: Još jedna radionica kojom se građani pripremaju za krizne situacije
28.11.2017.
Ovakvim radionicama želi se što više uključiti građanstvo u pripremu za krizne događaje kako bi u trenutku krize cijelo društvo bilo otpornije i lakše se nosilo s negativnim posljedicama
Održan godišnji sastanak nacionalnih društava Crvenoga križa iz zemalja EU
18.10.2017.
Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt na sastanku je prezentirao model suradnje nacionalnih društava na području jugoistočne Europe
Izvršni predsjednik HCK u radnom posjetu Bugarskom Crvenom križu
16.10.2017.
Nakon sastanka u Sofiji, izvršni predsjednik prisustvovao je otvaranju sedamnaestog izdanja Međunarodnog festivala filmova na temu Crvenog križa i zdravlja
Kontakt