Zdravlje i okoliš

Zdravlje i okoliš jedna je od komponenti projekta „Živjeti zdravo“ u kojoj je naglasak stavljen na unapređenje zdravlja djece vrtićke i rane školske dobi kao i njihovih roditelja, uz kreiranje zdravog okoliša i promicanje zdravog načina života u lokalnoj zajednici. Organizacijom slobodnog vremena i međugeneracijskim druženjem s osobama starije dobi na otvorenom prostoru (parkovi, dječja igrališta), unutar sigurnog i zdravog okoliša želi se senzibilizirati djecu i odrasle o potrebi očuvanja zdravlja i promjeni navika štetnih po zdravlje. Zajedničko druženje provodit će se uvažavajući važnost zaštite prirode, što uključuje podizanje razine društvene svijesti o osobnoj odgovornosti za očuvanje okoliša, provođenje akcija uređenja parkova ili dječjih igrališta i poticanje na tjelesnu aktivnost.

Volonteri u parku

Projektom Volonteri u parku želi se promicati zdrav način života očuvanjem prirode i životnog okoliša među građanima (djeca, mladi, odrasli, starije osobe) te potaknuti socijalnu integraciju u zajednici.  Planirano je organizirati volonterske timove koji će obilaziti gradske parkove i igrališta na otvorenom prostoru (kvartovski/kontakt volonteri Crvenog križa), provoditi akcije uređenja parkova i/ili dječjih igrališta i druge aktivnosti s djecom i mladima (učenje prve pomoći, humane vrednote), uz poziv za uključivanje roditelja i osoba starije dobi.
 
Volonteri će biti educirani putem modula međusektorskog tipa koje će provodit stručnjaci s medicinskih, kinezioloških, edukacijsko-rehabilitacijskih i drugih fakulteta za tematski prilagođene aktivnosti (sportske igre, kreativne radionice, tjelesno vježbanje). Sve akcije organizirat će se prema Kalendaru aktivnosti (barem jednom mjesečno) u razdoblju od travnja do listopada svake godine na točno određenim lokacijama uz javno informiranje u lokalnoj zajednici.