Postani volonter

Ispunite sva obavezna polja označena sa *
Kratkotrajni projekti
Dugotrajni projekti
Oboje
Odraslim osobama
Starijim osobama
Mladima
Djecom
Osobama s posebnim potrebama
Sve navedno
Ostalo
Administrativni poslovi
Azil i migracije
Darivanje krvi
Humanitarno-socijalni programi
Mladi
Pojedinačne akcije Hrvatskog Crvenog križa
Prevencija trgovine ljudima
Priprema za djelovanje u kriznim situacijama
Promotivne akcije i kampanje
Prva pomoć
Služba traženja
Spašavanje života na vodi
Zaštita zdravlja
Suglasan/na sam da Hrvatski Crveni križ moje podatke proslijedi Društvu Hrvatskog Crvenog križa kojem sam se prijavilo/la za volontiranje putem ovog obrasca.
Suglasan/na sam da me Hrvatski Crveni križ kontaktira za volontiranje u programima za koje sam iskazao interes putem ovog obrasca.
Suglasan/na sam da me Hrvatski Crveni križ kontaktira za volontiranje u kriznim situacijama.
Podaci na obrascu se prikupljaju za povezivanje kandidata za volontiranje s društvima Hrvatskog Crvenog križa te će biti korišteni isključivo za:
1. Selekcijski proces
2. Prosljeđivanje prijava društvima Hrvatskog Crvenog križa koja je prijavitelj naznačio
3. Izradu izvještaja na temelju anonimiziranih podataka

Podaci prikupljeni putem prijavnica se čuvaju do opoziva od strane volontera pisanim putem.