Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenikom za informiranje određuje se Kata Vlahov Munda, stručna suradnica u Službi za pravne i opće poslove, ljudske potencijale te koordinaciju rada društava. Zamjenica službenika za informiranje je Katarina Zorić, glasnogovornica u Uredu izvršnog predsjednika.

Kontakt: sluzbenik-za-informiranje@hck.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 

Izvješća

Izvješće za 2016 PDF/ CSV

Izvješće za 2015.

Izvješće za 2014.
 

Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije