Virovitičko-podravska

Društvo Crvenog križa Virovitičko-podravske županije

Adresa: Gajeva 27
Poštanski broj: 33 000
Ravnatelj: 
Telefon: 033 726 492
Fax: 033 726 155
E-mail: zupanija.viroviticko.podravska@vt.t-com.hr

Gradska društva

Orahovica

Adresa: Trg bana I. Mažuranića 8a
Grad: Orahovica
Poštanski broj: 33 515
Ravnatelj: Željko Kiš
Telefon: 033 673 106
Fax: 033 673 106
E-mail: gdck-orahovica@vt.t-com.hr

Slatina

Adresa: Braće Radić 13a
Grad: Slatina
Poštanski broj: 33 520
Ravnatelj: Vladimir Jelenčić
Telefon: 033 551 230
Fax: 033 400 180
E-mail: ce-kaj@slatina.hr

Virovitica

Adresa: Masarykova 6
Grad: Virovitica
Poštanski broj: 33 000
Ravnateljica: Željka Grahovac
Telefon: 033 729 459
Fax: 033 729 458
E-mail: crveni-kriz-virovitica@net.hr
Web: www.crvenikrizvirovitica.blog.hr